HOME > Time Table > Shibahara

Time Table

Shibahara:bound for Kadoma-shi

WEEKDAYS Mon. - Fri.
5                                                   45           56      
6   08                       20           33           43           55      
7   06           13           21   28       36           41   46       53      
8   00   08       16           25           32           41   47       56      
9   02           10   17       25           33           44   49       59      
10   09           19           29           39           49           59      
11   09           19           29           39           49           59      
12   09           19           29           39           49           59      
13   09           19           29           39           49           59      
14   09           19           29           39           49           59      
15   09           19           29           39           49           59      
16   09           19           29           39           49           59      
17   09           19           29           39           49           59      
18   09           19           29           39           49           59      
19   09           19           29           39           49           59      
20   09           19           29           39           49           59      
21   09           19           29           39           49           59      
22   09           19           29           39           49           59      
23   09                       21           36         M 47         M 56        
0                                                            
M: To Minami-ibaraki
Red: Connects to Train for Saito Line(To Saito-nishi) at Bampaku-kinen-koen

 

HOLYDAYS / WEEKENDS Sat., Sun., Holidays
5                                                   44           56      
6               11           25           36                       51      
7   01           11           20           31   39       49           59      
8   09           19           29           39           49           59      
9   09           19           29           39           49           59      
10   09           19           29           39           49           59      
11   09           19           29           39           49           59      
12   09           19           29           39           49           59      
13   09           19           29           39           49           59      
14   09           19           29           39           49           59      
15   09           19           29           39           49           59      
16   09           19           29           39           49           59      
17   09           19           29           39           49           59      
18   09           19           29           39           49           59      
19   09           19           29           39           49           59      
20   09           19           29           39           49           59      
21   09           19           29           39           49           59      
22   09                       21           33           44           56      
23               11           21           36         M 47                    
0                                                                      
M: To Minami-ibaraki

Red: Connects to Train for Saito Line(To Saito-nishi) at Bampaku-kinen-koen

 

 

Shibahara:bound for Osaka Airport

WEEKDAYS Mon. - Fri.
5                                       39                       50      
6   01           10   14       25           36           47           58      
7               10   14   19   27           35           42   49       56      
8   05           13           21   29       37           45           52      
9   00   08       16           26           33           41           52      
10   02           12           22           32           42           52      
11   02           12           22           32           42           52      
12   02           12           22           32           42           52      
13   02           12           22           32           42           52      
14   02           12           22           32           42           52      
15   02           12           22           32           42           52      
16   02           12           22           32           42           52      
17   02           12           22           32           42           52      
18   02           12           22           32           42           52      
19   02           12           22           32           42           52      
20   02           12           22           32           42           52      
21   02           12           22           32           42           52      
22   02           12           22           32           42           52      
23   02           12           23           37                       51   58  
0                                                             

 

HOLYDAYS / WEEKENDS Sat., Sun., Holidays
5                                       39                       50      
6   01   08       18                       33           43           54      
7   03           14           22           32           42           52      
8   02           12           22           32           42           52      
9   02           12           22           32           42           52      
10   02           12           22           32           42           52      
11   02           12           22           32           42           52      
12   02           12           22           32           42           52      
13   02           12           22           32           42           52      
14   02           12           22           32           42           52      
15   02           12           22           32           42           52      
16   02           12           22           32           42           52      
17   02           12           22           32           42           52      
18   02           12           22           32           42           52      
19   02           12           22           32           42           52      
20   02           12           22           32           42           52      
21   02           12           22           32           42           52      
22   02           12           24           36           48           59      
23               12           27           37                       51   58  
0                                                                      

 

 

 

Go to Index
11.Osaka Airport 12.Hotarugaike 13.Shibahara 14.Shoji
15.Senri-chuo 16.Yamada 17.Bampaku-kinen-koen 18.Unobe
19.Minami-ibaraki 20.Sawaragi 21.Settsu 22.Minami-settsu
23.Dainichi 24.Kadoma-shi 51.Koen-higashiguchi 52.Handai-byoin-mae
53.Toyokawa 54.Saito-nishi    

 

 

PAGE TOP