HOME > Time Table > Senri-chuo

Time Table

Senri-chuo:bound for Kadoma-shi

WEEKDAYS Mon. - Fri.
5                                                               51   58    
6   02           10   14       21   26       32   39       43           50   54    
7   02   06       13   19       24   28       34   38       43   47       53   56    
8   01   07       11   15       23   27       31   39       43   48       53   58    
9   02   08       12   16       24   27       32   39       45           50   55   59
10   05           15           25           35           45           55        
11   05           15           25           35           45           55        
12   05           15           25           35           45           55        
13   05           15           25           35           45           55        
14   05           15           25           35           45           55        
15   05           15           25           35           45           55        
16   05           15           25           35           45           55        
17   05           15           25           35   39       45   49       55   59    
18   05   09       15   19       25   29       35   39       45   49       55   59    
19   05   09       15   19       25   29       35   39       45   49       55   59    
20   05   09       15   19       25   29       35   39       45   49       55   59    
21   05   09       15   19       25   29       35   39       45   49       55   59    
22   05   09       15   19       25   29       35   39       45   49       55   59    
23   05         B 11   15       20   27       31           42   49     M 53          
0 M 02   05                                                       
B: To Bampaku-kinen-koen, M: To Minami-ibaraki
Bold: Saito Line(To Saito-nishi)
Red: Connects to Train for Saito Line(To Saito-nishi) at Bampaku-kinen-koen

 

HOLYDAYS / WEEKENDS Sat., Sun., Holidays
5                                                               50      
6   02           17                       31           42           57      
7   07           17           26           37           45           55      
8   05           15           25           35           45           55      
9   05           15           25           35           45           55      
10   05           15           25           35           45           55      
11   05           15           25           35           45           55      
12   05           15           25           35           45           55      
13   05           15           25           35           45           55      
14   05           15           25           35           45           55      
15   05           15           25           35           45           55      
16   00   05       15   19       25           35           45           50   55  
17   05           10   15       25           30   35       45           50   55  
18   05           10   15       25           30   35       45           55      
19   05           15           25           35           45           55      
20   05           15           25           35           45           55      
21   05           15           25           35           45           55      
22   05           15           27           39                       50      
23   02           17           27                       42         M 52        
0                                                                      
M: To Minami-ibaraki

Red: Connects to Train for Saito Line(To Saito-nishi) at Bampaku-kinen-koen

 

 

Senri-chuo:bound for Osaka Airport

WEEKDAYS Mon. - Fri.
5                                       33           45           56      
6   05   09                   20           31           42           53      
7   04   09       13           21   29       36           43           51   59  
8   08           15           23           31   39       46           55      
9   02           10           20   27       36           46           57      
10   07           17           27           37           47           56      
11   06           16           26           36           46           56      
12   06           16           26           36           46           56      
13   06           16           26           36           46           56      
14   06           16           26           36           46           56      
15   06           16           26           36           46           56      
16   06           16           26           36           47           57      
17   06           16           26           36           46           56      
18   06           16           26           36           46           56      
19   06           16           26           36           46           56      
20   07           17           27           37           47           57      
21   07           17           27           37           47           57      
22   07           17           27           37           47           57      
23   07           18                       31           45           53      
0                                                             

 

HOLYDAYS / WEEKENDS Sat., Sun., Holidays
5                                       33           45           56      
6   03           12           27           37           49           57      
7   08           16           26           36           46           56      
8   06           16           26           36           46           56      
9   06           16           26           36           46           56      
10   06           16           26           36           46           56      
11   06           16           26           36           46           56      
12   06           16           26           36           46           56      
13   06           16           26           36           46           56      
14   06           16           26           36           46           56      
15   06           16           26           36           46           56      
16   06           16           26           36           46           56      
17   06           16           26           36           46           56      
18   06           16           26           36           46           56      
19   06           16           26           36           46           56      
20   06           16           26           36           46           56      
21   06           16           26           36           46           56      
22   06           18                       30           42           53      
23   06                       21           31           45           53      
0                                                                      

 

 

 

Go to Index
11.Osaka Airport 12.Hotarugaike 13.Shibahara 14.Shoji
15.Senri-chuo 16.Yamada 17.Bampaku-kinen-koen 18.Unobe
19.Minami-ibaraki 20.Sawaragi 21.Settsu 22.Minami-settsu
23.Dainichi 24.Kadoma-shi 51.Koen-higashiguchi 52.Handai-byoin-mae
53.Toyokawa 54.Saito-nishi    

 

 

PAGE TOP