HOME > Time Table > Sawaragi

Time Table

 

 

Sawaragi:bound for Kadoma-shi

WEEKDAYS Mon. - Fri.
5                                                   40           53        
6   04           15   19       27           39           49           52        
7   00   06       13   17       29           35           44           50   58    
8   03   08       17           24           31   38       47           56        
9   04   08       17           24           31   39       47           52        
10   03   08       18           28           38           48           58        
11   08           18           28           38           48           58        
12   08           18           28           38           48           58        
13   08           18           28           38           48           58        
14   08           18           28           38           48           58        
15   08           18           28           38           48           58        
16   08           18           28           38           48           58        
17   08           18           29           39           49           59        
18   09           19           29           39           49           59        
19   09           19           28           38           48           58        
20   08           18           28           38           48           58        
21   08           18           28           38           48           58        
22   08           18           28           38           48           58        
23   08           18           28                       40           55        
0                                                                        

 

HOLYDAYS / WEEKENDS Sat., Sun., Holidays
5                                                   43           54      
6   03           15           21           30           44           56      
7   04           10           22           32           41           51      
8   00           10           20           30           40           50      
9   00           10           20           30           40           50      
10   00           10           20           30           40           50      
11   00           10           20           30           40           50      
12   00   09       19                       30           40           50      
13   00           10           20           30           40           50      
14   00           10           20           30           40           50      
15   00           10           20   28       38           48           58      
16   08           13   18       28           32   38       48           58      
17   03   08       18           23   28       38           43   48       58      
18   03   08       18           24           30           40   44       50      
19   00           10           20           30           40           50      
20   00           10           20           30           40           50      
21   00           10           20   29       38           48           58      
22   08           18           28                       40           52      
23   03           15                       30           40           55      
0                                                                      

 

 

Sawaragi:bound for Osaka Airport

WEEKDAYS Mon. - Fri.
5                                                   42           55        
6   06           17           28           39           49           58        
7   06           13           20   28       35           43           52   59    
8   07           15           23           30   39       46           54        
9 S 01   05       14           22           32           43           53        
10   03           13           23           33           43           53        
11   03           13           23           33           43           53        
12   03           13           23           33           43           53        
13   03           13           23           33           43           53        
14   03           13           23           33           43           53        
15   03           13           23           33           43           53        
16   03           13           23           33           43           52        
17   02           12           22           32           42           52        
18   02           12           22           32           42           52        
19   02           12           22           32           42           53        
20   03           13           23           33           43           53        
21   03           13           23           33           43           53        
22   03           13           23           33           43           53        
23   04           16                       32   39                 B 51        
0 B 00 M 09                                                                

B: To Bampaku-kinen-koen, M: To Minami-ibaraki, S: To Senri-chuo

Red: Connects to Train for Saito Line(To Saito-nishi) at Bampaku-kinen-koen

 

HOLYDAYS / WEEKENDS Sat., Sun., Holidays
5                                                   42           59      
6               13           23           34           43           54      
7   02           12           22           32           42           52      
8   02           12           22           32           42           52      
9   02           12           22           32           42           52      
10   02           12           22           32           42           52      
11   02           12           22           32           42           52      
12   02           12           22           32           42           52      
13   02           12           22           32           42           52      
14   02           12           22           32           42           52      
15   02           12           22           32           43           53      
16   03           13           23   S 28     33           43   S 48     53      
17   03   S 08     13           23   S 28     33           43   S 48     53      
18   03   S 08     13           22           32           42           52      
19   02           12           22           32           42           52      
20   02           12           22           32           42           53      
21   03           13           23           33           43           53      
22   05           17           29                       40           53      
23   08           18                       32   39                          
0 M 00                                                                  

M: To Minami-ibaraki, S: To Senri-chuo

Red: Connects to Train for Saito Line(To Saito-nishi) at Bampaku-kinen-koen

 

 

Go to Index
11.Osaka Airport 12.Hotarugaike 13.Shibahara 14.Shoji
15.Senri-chuo 16.Yamada 17.Bampaku-kinen-koen 18.Unobe
19.Minami-ibaraki 20.Sawaragi 21.Settsu 22.Minami-settsu
23.Dainichi 24.Kadoma-shi 51.Koen-higashiguchi 52.Handai-byoin-mae
53.Toyokawa 54.Saito-nishi    

 

 

PAGE TOP