HOME > Time Table > Minami-Settsu

Time Table

Minami-Settsu:bound for Kadoma-shi

WEEKDAYS Mon. - Fri.
5                                                   45           58        
6   09                       20   24       32           44           54   57    
7   05           11   19       23           35           41           50   56    
8   04   09       14           23           30   37       44           53        
9   02   09       14           23   29       37           45           53   57    
10   08           13           23           33           43           53        
11   03           13           23           33           43           53        
12   03           13           23           33           43           53        
13   03           13           23           33           43           53        
14   03           13           23           33           43           53        
15   03           13           23           33           43           53        
16   03           13           23           33           43           53        
17   03           13           23           35           45           55        
18   05           15           25           35           45           55        
19   05           15           25           33           43           53        
20   03           13           23           33           43           53        
21   03           13           23           33           43           53        
22   03           13           23           33           43           53        
23   03           13           23           33           45                    
0   00                                                                    

 

HOLYDAYS / WEEKENDS Sat., Sun., Holidays
5                                                   48           59      
6   08                       20   26       35           49                  
7   01   09       15           27           37           46           57      
8   05           15           25           35           45           55      
9   05           15           25           35           45           55      
10   05           15           25           35           45           55      
11   05           15           25           35           45           55      
12   05           15           25           35           45           55      
13   05           15           25           35           45           55      
14   05           15           25           35           45           55      
15   05           15           25           33           43           53      
16   03           13   18       23           33   37       43           53      
17   03   08       13           23   28       33           43   48       53      
18   03   08       13           23   29       35           45   49       55      
19   05           15           25           35           45           55      
20   05           15           25           35           45           55      
21   05           15           25           34           43           53      
22   03           13           23           33           45           57      
23   08                       20           35           45                  
0   00                                                                  

 

 

Minami-Settsu:bound for Osaka Airport

WEEKDAYS Mon. - Fri.
5                                       37                       50        
6   01           12           23           34           44           53        
7   01   08       15           22           30   38       47           54        
8   02           10   18       25           34           41   49     S 56        
9   00   09       17           28           38           48           58        
10   08           18           28           38           48           58        
11   08           18           28           38           48           58        
12   08           18           28           38           48           58        
13   08           18           28           38           48           58        
14   08           18           28           38           48           58        
15   08           18           28           38           48           58        
16   08           18           28           38           47           57        
17   07           17           27           37           47           57        
18   07           17           27           37           47           57        
19   07           17           27           37           48           58        
20   08           18           28           38           48           58        
21   08           18           28           38           48           58        
22   08           18           28           38           48           59        
23               11           27           34         B 46         B 56        
0 M 04                                                                    

B: To Bampaku-kinen-koen, M: To Minami-ibaraki, S: To Senri-chuo

Red: Connects to Train for Saito Line(To Saito-nishi) at Bampaku-kinen-koen

 

HOLYDAYS / WEEKENDS Sat., Sun., Holidays
5                                       37                       54      
6   08           18                       30   38       49           57      
7   07           17           27           37           47           57      
8   07           17           27           37           47           57      
9   07           17           27           37           47           57      
10   07           17           27           37           47           57      
11   07           17           27           37           47           57      
12   07           17           27           37           47           57      
13   07           17           27           37           47           57      
14   07           17           27           37           47           57      
15   07           17           27           38           48           58      
16   08           18         S 23   28       38         S 43   48       58      
17 S 03   08       18         S 23   28       38         S 43   48       58      
18 S 03   08       17           27           37           47           57      
19   07           17           27           37           47           57      
20   07           17           27           37           48           58      
21   08           18           28           38           48                  
22   00           12           24           35           48                  
23   03           13           27           34                     M 55      
0                                                                      

M: To Minami-ibaraki, S: To Senri-chuo

Red: Connects to Train for Saito Line(To Saito-nishi) at Bampaku-kinen-koen

 

 

 

Go to Index
11.Osaka Airport 12.Hotarugaike 13.Shibahara 14.Shoji
15.Senri-chuo 16.Yamada 17.Bampaku-kinen-koen 18.Unobe
19.Minami-ibaraki 20.Sawaragi 21.Settsu 22.Minami-settsu
23.Dainichi 24.Kadoma-shi 51.Koen-higashiguchi 52.Handai-byoin-mae
53.Toyokawa 54.Saito-nishi    

 

 

PAGE TOP