HOME > Time Table > Kadoma-shi

Time Table

Kadoma-shi:bound for Osaka Airport

WEEKDAYS Mon. - Fri.
5                                       33           45           57        
6   08           19           29           38           47           55        
7   03           10   17       24           33           41   49       57        
8   05           13   19       28           36           44         S 51     55  
9   04           12           23           33           43           53        
10   03           13           23           33           43           53        
11   03           13           23           33           43           53        
12   03           13           23           33           43           53        
13   03           13           23           33           43           53        
14   03           13           23           33           43           53        
15   03           13           23           33           43           53        
16   03           13           23           33           42           52        
17   02           12           22           32           42           52        
18   02           12           22           32           42           52        
19   02           12           22           32           43           53        
20   03           13           23           33           43           53        
21   03           13           23           33           43           53        
22   03           13           23           33           43           54        
23   06                       22           30         B 41         B 51   M 59  
0                                                                        

B: To Bampaku-kinen-koen, M: To Minami-ibaraki, S: To Senri-chuo

Red: Connects to Train for Saito Line(To Saito-nishi) at Bampaku-kinen-koen

 

HOLYDAYS / WEEKENDS Sat., Sun., Holidays
5                                       33           49                  
6   03           13           25           34           44           52      
7   02           12           22           32           42           52      
8   02           12           22           32           42           52      
9   02           12           22           32           42           52      
10   02           12           22           32           42           52      
11   02           12           22           32           42           52      
12   02           12           22           32           42           52      
13   02           12           22           32           42           52      
14   02           12           22           32           42           52      
15   02           12           22           33           43           53      
16   03           13   S 18     23           33   S 38     43           53   S 58
17   03           13   S 18     23           33   S 38     43           53   S 58
18   03           12           22           32           42           52      
19   02           12           22           32           42           52      
20   02           12           22           32           43           53      
21   03           13           23           33           43           55      
22   07           19                       30           43           58      
23   08                       22           30                     M 50      
0                                                                      

M: To Minami-ibaraki, S: To Senri-chuo

Red: Connects to Train for Saito Line(To Saito-nishi) at Bampaku-kinen-koen

 

 

 

Go to Index
11.Osaka Airport 12.Hotarugaike 13.Shibahara 14.Shoji
15.Senri-chuo 16.Yamada 17.Bampaku-kinen-koen 18.Unobe
19.Minami-ibaraki 20.Sawaragi 21.Settsu 22.Minami-settsu
23.Dainichi 24.Kadoma-shi 51.Koen-higashiguchi 52.Handai-byoin-mae
53.Toyokawa 54.Saito-nishi    

 

 

PAGE TOP