HOME > Time Table > Saito-nishi

Time Table

Saito-nishi:bound for Bampaku-kinen-koen

WEEKDAYS Mon. - Fri.
5                                     S 33         S 44         S 58        
6            S 10         S 21         S 31         S 42        O 51 S 59    
7   06         S 15           21   S 29     39         S 46           54        
8 S 02           11   S 18     25         S 33           41 S 49       55        
9   08         S 15           25         S 35           45           56        
10  06          16          26          36          46         56        
11   06           16                       36                       56        
12             16                     36                    56        
13               16                       36                       56        
14             16                     36                    56        
15               16           26           36           46           56        
16  06          16          26          36          46         56        
17   06         S 14         S 24         S 34         S 44         S 54        
18 S 04         S 14         S 24         S 34         S 44        S 54        
19 S 04         S 14         S 24         S 34         S 44         S 54        
20 S 04         S 14         S 24         S 34         S 44        S 54        
21 S 04         S 14         S 24         S 34         S 45         S 55        
22 S 05         S 15         S 25         S 35         S 45        S 55        
23 S 05         S 18                       31         S 42                    
0                                                              

S: To Senri-chuo, O: To Osaka Airport

 

HOLYDAYS / WEEKENDS Sat., Sun., Holidays
5                                       36                       53      
6   08                       28                       48           57      
7               16           26           36           46           56      
8   06           16           26           36           46           56      
9   06           16           26           36           46           56      
10   06           16           26           36           46           56      
11   06           16                       36                       56      
12               16                       36                       56      
13               16                       36                       56      
14               16                       36                       56      
15               16           26           36           46           56      
16   06           16           26           36           46           56      
17   06           16           26           36           46           56      
18   06           16           26           36           46           56      
19   06           16           26           36           46           56      
20   06           16           26           36           46           56      
21   06           16           26           36           46           56      
22   07                       20           33           43           55      
23               10   19                   34                              
0                                                                      

 

 

 

 

Go to Index
11.Osaka Airport 12.Hotarugaike 13.Shibahara 14.Shoji
15.Senri-chuo 16.Yamada 17.Bampaku-kinen-koen 18.Unobe
19.Minami-ibaraki 20.Sawaragi 21.Settsu 22.Minami-settsu
23.Dainichi 24.Kadoma-shi 51.Koen-higashiguchi 52.Handai-byoin-mae
53.Toyokawa 54.Saito-nishi    

 

 

PAGE TOP